Özdemir Bey
      
 
   
ALİ ŞEFİK ÖZDEMİR BEY (1885-1951)

Ali Şefik Özdemir Bey, Suriye ve Hatay’da Fransızlara karşı yapılan Millî Mücadele hareketinde büyük yararlılıklar göstermiş; Antep’in Fransızlara karşı yürüttüğü mücadeleyi idare etmiş bir Milis subayıdır. Şefik Özdemir, Mısır (Kahire) de doğdu, İngiliz işgalindeki bir ülkede yetişti. Özdemiroğulları ailesine mensuptur. Birinci Dünya Savaşında Filistin ve Suriye cephelerinde İngilizlere karşı savaştı, bu sırada Teşkilât-ı Mahsusa ile tanıştı. Çok iyi derecede Fransızca, İngilizce ve Arapça bilmektedir. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle Hatay ve Antep’te Fransızlara karşı şehir müdafaasında Milis Yarbayı rütbesiyle görev aldı. 1922 yılında Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın emri, Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa’nın tâlimatı ve TBMM’nin onayı ile Misak-ı Milli sınırları içinde yer alan Musul’u anavatana bağlamak, bölgede İngiliz mandası ve bir Kürt devleti oluşumuna engel olmak üzere harekâtı başlattı. Kuzey Irak’ta TBMM Hükümeti’nin otoritesini etkin bir duruma getirmeye çalıştı.
 
Kendisinden sayı ve teknik bakımından üstün İngiliz kuvvetleri karşısında başarı ile mücadelesini sürdürdü. TBMM’nin altıncı döneminde Siirt’ten, yedinci döneminde Gaziantep’ten milletvekili seçildi (Türkmen, 2003:85-90).

 
 

Doç. Dr. Zekai GÜNER

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

 

B ir başka kaynak :


Asıl adı Ali Şefik ÖZDEMİR'dir. Osmanlı
Hükümranlığı esnasında Mısır'ın Kahire şehrinde doğmuş olup İslam Teoloji
Üniversitesi olan Cami-ül Ezher'in Edebiyat bölümünden mezun olmuştur. Mısır
Ordusunda askeri eğitim aldıktan sonra Mısır Hıdivi Abbas İsmail Paşanın
sarayına intisap etmiş ve muhafız birliği komutanlığına atanmıştır. Daha sonra
Teşkilatı Mahsusa kendisiyle temas kurmuş ve Osmanlı Hükümeti tarafından
1.Dünya Savaşı esnasında Kıbrıs ve Filistin'de İngilizlere karşı direniş
düzenlemekle görevlendirilmiş, Çerkez taburunu kurmuştur.


Babası Ahmet Cevdet Bey Kafkasya'daki Kabartay Kabilesinin reisi
olup Osmanlı Rus savaşını takiben Osmanlı topraklarına yapılan Büyük Çerkez
Göçü esnasında önce Bursa'ya ve daha sonra Sivas'ın Kangal İlçesine yerleşmiş
ve bilahare Mısır'a giderek 12 Vilayetin Valilik görevini üstlenmiş ve burada
Hacehan Hanımla evlenerek üç çocuk (Ali Şefik, Mustafa Cevdet ve Nazik Hanım)
sahibi olmuştur. Ceddi Yemen Fatihi Özdemir Paşaya (ölümü 1561 ve Kafkasya
Fatihi Özdemir Oğlu Osman Paşaya (1526-1584) dayanmaktadır.


Ali Şefik Özdemir Bey Adıgece, İngilizce, Fransızca, Arapça ve
Kürtçe dillerini bilmektedir.


Evliliklerinden toplam 3 erkek çocuğu olmuştur.


Suriye'de bulunduğu sırada Mustafa Kemal Paşa ile tanışmış ve onun
tarafından İngiliz'lere karşı Türklerden ve Araplardan oluşan direniş örgütünü
kurmakla görevlendirilmiş. Bir yıl süren bir direnişi yönettikten sonra 1920
yılının Haziran ayında Atatürk'e bilgi vermek amacıyla Antep'e gelmiş ve 8
Ağustos tarihine kadar gözlemcilik yaptıktan sonra 8 Ağustos tarihinde halkın
isteği üzerine Genel Cepheler Komutanlığına atanmış ve kendisine Milis Albayı
unvanı verilmiştir. 197 gün süreyle Gaziantep Savunmasını yönetmiş, onun
Gazilik Unvanını almasında büyük katkısı olmuş ve savunmanın sonunda Milis
Kuvvetlerini yanına alıp Fransız askeri hatlarını yararak Suriye'ye geçmiş ve
ertesi gün 9 Şubat 1921 tarihinde Gaziantep şehri açlık ve cephanesizlik
yüzünden Fransızlara teslim olmuştur. Özdemir Bey Suriye'ye geçtikten sonra
1921 yılının Nisan ayında Atatürk'ün emriyle Hatay Savunmasına katılmış ve bu
bölgelerdeki Türkmen, Kürt, Arap Aşiretlerini, mülteci Cezayir Müslümanlarını,
hatta Alsas Lorenli Rus ve Alman mültecilerini bir araya getirerek Fransız'lara
karşı savaş vermiştir.


Bilahare TBMM Fransızlar ile anlaşma imzalayınca Irak'ın Musul ve
Revandiz Bölgesinde İngilizlere karşı askeri harekat yapmakla görevlendirilmiş
ve 1922 yılı ilkbaharından itibaren Elcezire Cephesi harekatını başlatmış kendi
müfrezesiyle ve Kürt Aşiretlerinin (Barzan ve Zeber-Şeyh Mahmut'un Kontrolü
altında) katılımı ile Revandizde başarılı olmuş ve İngilizlere karşı Derbent
Zaferini kazanmıştır. Daha sonra İran topraklarına geçerek burada bazı askeri
harekâtlara katılmıştır.


İstiklal Savaşı sona erdikten sonra Mısırda olan nüfusunu
Gaziantep'e getirmiş, buraya yerleşmiş, 1939 yılına kadar Müteahhitlik, Tekel
İdaresinde Müfettişlik hizmetleri yapmış, Nizip'te Çiftçilik faaliyetlerini
(Üzüm ve Fıstık) sürdürmüş, TBMM'nin 6.Döneminde Siirt Milletvekili ve
7.Döneminde Gaziantep Milletvekili olarak görev yapmış ve demiryolu tren
hattının Gaziantep'e ulaştırılmasında büyük katkıları olmuştur.1946-1950
yılları arasında Toprak Mahsulleri Ofisi İdari Meclis Başkanlığını yapmış ve
1951 yılının Mayıs ayında vefat etmiş ve vasiyeti üzerine Gaziantep Mezarlığına
askeri törenle gömülmüştür.

kaynak :

http://okulweb.meb.gov.tr/27/08/480474/ozdemirbey-kimdir.html
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: omer, 04.10.2012, 21:17 (UTC):
ozdemir bey bir adige(cerkez)idi cerkezceyide cok iyi biliyordu bu bilgileride eklerseniz daha dogru olur.zira cerkez ethemde hain ilan edilince cerkez oldugu eklendi o halde osmanli ve tc ugruna islam ugruna savaslara katilmis butun cerkez komutanlar neden belirtilmiyor ozdemir beyde oldugu gibi.yada kahramanmarasi kurtaran arslan bey karsi kurtaran halit bey daha nice komutanlara ayni sekilde cerkez olarak hitap edilmesi gerekmezmi saygilarimla...Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
Anteplice Dil Dersleri
 


=> Fıkralar

=> Anteplice Sözlük

=> Anteplice Beddualar

=> Anteplice Atasözleri Deyimler

=> Antep Tekerlemeleri

=> Gaziantep Manileri

=> Antepoloji Bölümü

=> Antepliyik Demek için

=> Gaziantep Ninnileri
 
 

=> Anteplice Karikatür

=> Anteplice vido

=> Anteplice Dualar

=> Örnek konuşma

=> Anteplice Yeminler

=> Şiirler

=> Gaziantep ağzından derlemeler

=> Gaziantep'li olmak

=> ALLEBENDEN ANILAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reklam
 
 
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=