Ardahan Efsaneleri
 
Paylaş
 
 
 
 
 
ARDAHAN EFSANELERİ

KÜR ÜZERİNDEKİ UĞUZ TAŞI EFSANESİ

Ahıska Nekeleye köyü Hırtıs arasında Ardahan'dan gelen Kura suyunun üzerinde Uğuz taşı denen iki kapı boyunda bir kesme taş vardır. Uğuzlar'dan iki kardeş o koca kaya gibi taşı bir taş ocağından keserek buraya köprü kurmak için getiriyorlar. Bunlar taşı kesip Kura'nın kıyısına koyduktan sonra öğle yemeği için evlerine giderler. Bu sırada Uğuzlar'a göre ufak yapılı bir adam da onların evine konuk gider.

Uğuz'un atının torbası bir Somar (320-330 kg. kadar) arpa alır. O ufak adam Uğuz'un gözünün koca bir kilim gibi duran atın torbasını doldurduktan sonra gücü yetmediğinden atın başını eğdirir ve kolaylıkla arpa dolu torbayı hayvanın başına takar. Uğuz'un anası bunu görünce oğullarına der ki "Sonunda dünyayı bunlar ele geçirip yiyecekler". Bu durumu gören iki Uğuz kardeş de ufak adamın gücü ile büyük işleri başardığını bu at torbası olayında gözleri ile gördüğünden Kura üzerinde kurmak istedikleri taş köprüyü yapmaktan vazgeçerler. Sonradan o uzun ve dev yapılı Uğuzlar saflık ve hile bilmezliklerinden zamanla yok olup giderler.

Uğuzlar sık sık uyumazlarmış. Uyudukları zaman da yedi gün aralıksız uyurlarmış. "Uğuz'un uykusuna yattığı" sözü buradan kalmadır.

ÇILDIR GÖLÜ DİBİNDEKİ ESKİ ŞEHİR

Eskiden Çıldır Gölü'nün dibinde bir şehir varmış. Buranın beyi Akçakala'da otururmuş. Çukurda kurulmuş olan bu şehrin, dokuz burma musluklu çeşmesi varmış. Bey "Gece gündüz çeşmeden su alanlar sakın çeşmeyi kapatmayı unutmasınlar yoksa şehri su basar" demiş.

Şehirde kadın erkek bu buyruğa uyarmış. Bir gün akşamın karanlığı basmışken çeşmeden su doldurmakta olan bir kıza yedi yıldır gurbette olan ağabeyinin geldiğini müjdelemişler. Dokuz burma musluklu çeşmenin bir musluğundan su dolduran kız sevindiğinden evine koşup giderken burmayı kapatmayı unutur. O gece karanlığında çukur yerlerdeki evleri su basarken artık dokuz burmalı çeşmenin yeri de belli olmaz. Evi biraz yüksekte olanlar işin farkına varınca çoluk çocuğun elinden tutarak hiçbir eşya almadan yokuş yukarı kaçarlar. Ertesi gün şehirden ancak kilisenin kümbeti görülür ve akşama kadar onlarda sular altında kalır. Şehirden sağ kurtulup kaçanlar Akçakala adasına gelirler. Çıldır gölü işte dibindeki o dokuz burmalı çeşmenin suyundan ortaya çıkmıştır. Eğer (güneydeki) Taşbaşından bu gölün ayağı Zarşat'a doğru akmasaydı Akçakala adası ile öteki köyleri de su basardı.

UĞUZ ÇAYIRI VE UĞUZ DAĞI EFSANESİ

Eskiler der ki Gürcülükten bile önceleri Cınıvızlar (Cenevizli-Romalılar) daha görünmeden Uğuz dağı ile çevresindeki yaylalarda Uğuz (Oğuz) denilen çok iri yapılı bir millet yaşarmış. Bu Uğuzlar'ın bir beyi varmış ki bütün Ardahan ve Cavk da denilen Akhılkelek ile Zegan (Posof'un Ilgar ve Cin Dağı kesimleri ile Şavşat sınırlarındaki Arsiyan dağı etekleri) bunun mülkü imiş. Bu Uğuz'un dağı ile çevresinde ve Kura suyu üzerindeki kışlaklar bu beyin has otlağı imiş. Öteki dağlar ve anılan yerlerde o zamanlar hep çamlık ve ormanlık imiş.

Uğuz dağının yanında her yıl 300 araba ot biçilmekte olan Uğuz'un çayırını bu bey her yaz bir Uğuz'a biçtirirmiş. Biçen adam buralarda yaylayan ve çok iri birisiymiş. Bu Uğuz, Uğuz çayırının 300 arabalık otunu bir günde hem biçer hem de yığarmış.

Uğuz bir yaz günü buraları tırpan ile biçerken bacısı kendisine öğle yemeği getirir. Sıcakta biçen*le uğraşırken kendi terinin buğusu gözlerini bürüyen Uğuz çayırın gür bir yerinde kızgın kızgın çalışır. Bu sırada omzunda heybesiyle öğle yemeği getiren ve yanına yaklaşan bacısını gözü görmez ve otlarla birlikte onu da ikiye biçer ve bunu yaparken bile farkına varmaz. Kol başına geldiğinde bel den çıkarttığı masatını tırpanına vurmaya çalışan Uğuz bir de görür ki tırpanı al kana boyanmış.

"Bir hayvanın canına mı kıydım" diyerek yazıklanırken hemen o kol boyunu dolaşır. Bir de ne görsün öğle yemeğini getirmiş olan bacısını ikiye biçmiş. Hiddetle masatı yere vurur aktaştan olan mastın yarısı çayıra saplanır. Bugün dışarıda kalan kesimi bir adam boyundan yüksektir. Ellerini yere vurup tırpanı da bırakarak hemen bacısının iki parçasını birleştirip masatın dibine gömer. Kendisi kederinden Uğuz dağının tepesine çıkar ve orada ölür.

KURŞUN ASKER EFSANESİ

Posof ilçesine bağlı secede de Kahraman Mehmetçik hudut karakolunda nöbetçidir. Kulağına sesler gelir ve karşı tepeden düşman görünür. Arkadaşları duysun diye silah atar, onlar gelinceye kadar düşman sarar. Ruslar kurşun yağmuruna tutulur. Bu köye "Kurşun Çavuş" denmiştir.

TEKÇAM EFSANESİ

İlimizin merkeze bağlı Ovapınar Köyü dağlarında bulunan ormanlık bir alan zamanla yok olur, ancak bir tane çam ağacına kimse dokunmaz. Geceleri ağacın etrafında mumların yandığını gören yöre halkı bu çam ağacının kutsal olduğuna inanır ve dilek dilemek için buraya gelir. Ancak bir gün çevredeki köylerden birinde yaşayan bir adam ağacı kesmeye karar verir. Ağacın yanına gelerek baltasıyla kesmeye başlar ve baltayı vurduğu yerden kan gelir. Ağacı kesmeye kararlı olan adam vazgeçmez ve ağacı keserek evine götürür. O günün akşamında bu bölgeye görülmemiş derecede bir yağmur yağar ve adamın yaşadığı köyden bir sel geçer. Sel köyden sadece bu adamın evini ve ailesini götürürken, başka kimseye zarar vermez

Bugün ağacın bulunduğu yerde "Tekçam" denilen bir çeşme akmakta ve yöre halkı yağmur yağmadığı zaman buraya gelerek yağmur duası etmektedir.
 
 
İllerin ve ilçelerin kurtuluşu ile bilgi almak için tıklayınız
Mersin'in Kurtuluşu ve Kurtuluş şiiri için tıklayınız
Adana'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş şiiri için tıklayınız
Ceyhan'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş şiiri için tıklayınız
Osmaniye'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş şiiri için tıklayınız
Erzin'in Kurtuluşu ve Kurtuluş şiiri için tıklayınız
Dörtyol'un Kurtuluşu ve Kurtuluş şiiri için tıklayınız
Kahramanmaraş'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Erzincan'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Görele'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Vakfıkebir'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Beşikdüzü'nün Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Gümüşhane in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Maçka'nın Kurtuluşu u ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Tatvan'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Tonya'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Akçaabat'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Tercan'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Çayırlı'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Bayburt'un Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Ardahan'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Trabzon'un Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Yomra'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Araklı'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Sürmene'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Çıldır'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
İspir'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Şavşat'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Çaykara'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Of'un Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Hanak'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Arslanköy'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Rize'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Aşkale'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Pazaryolu'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Artvin'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Ardanuç'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Borçka'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Çat'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Çayeli'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Pazar'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Ardeşen'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Fındıklı'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Ilıca'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Karlıova'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Arhavi'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Erzurum'un Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Pasinler'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Hopa'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Hınıs'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Köprüköy'ün Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Horasan'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Tekman'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Karayazı'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Narman'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Tortum'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Feke'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Oltu'nun Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Olur'un Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Erciş'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Gürpınar'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Van'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Muradiye'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Çaldıran'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Saray'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Şenkaya'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Şanlıurfa'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Diyadin'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Doğubeyazıd'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Hamur'un Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Patnos'un Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Taşlıçay'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Tutak'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Ağrı'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Eleşkirt'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Başkale'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Hakkari'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Muş'un Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Kaynarca'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Pozantı'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Kozan'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Sakarya'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Zonguldak'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Sapanca'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Kocaeli'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Karamürsel'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Antalya'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
İskenderun'un Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Kırıkhan'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Reyhanlı'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Yalova'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Hatay'ın Anavatan'a Katılışı ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Bitlis'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Afyon'un Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Sincanlı'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Solhan'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Kütahya'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Dumlupınar'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Demirci'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Çivril'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Sivaslı'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Seyitgazi'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Gediz'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Uşak'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Kiraz'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Aliağa'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Eskişehir'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Karahalli'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Ulubey'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Dursunbey'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Sındırgı'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Güney'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Ödemiş'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Emet'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Tavşanlı'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Selendi'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Eşme'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Buharkent'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Bigadiç'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Bozüyük'ün Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Söğüt'ün Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Buldan'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Tire'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Simav'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Kula'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Sarıgöl'ün Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Kuyucak'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Nazilli'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Sultanhisar'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Susurluk'un Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Pazaryeri'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Alaşehir'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Gördes'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Salihli'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Ahmetli'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Gölmarmara'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Bilecik'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Söke'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Umurlu'nun Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Köşk'ün Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Balıkesir'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Balya'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Gönen'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Savaştepe'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
İnegöl'ün Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Yenişehir'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Akhisar'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Bayındır'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Beydağ'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Turgutlu'nun Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Aydın'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Germencik'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Kuşadası'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
İncirliova'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
İvrindi'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Torbalı'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Saruhanlı'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Burhaniye'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Kemalpaşa'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Selçuk'un Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Manisa'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Edremit'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
İzmir'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Bornava'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Menemen'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Orhaneli'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Orhangazi'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Bursa'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Gemlik'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Foça'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Seferhisar'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Güzelbahçe'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Mudanya'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Urla'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Kırkağaç'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Soma'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Kınık'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Karacabey'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Manyas'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Altınova'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Mustafakemalpaşa'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Bergama'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Dikili'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Ayvalık'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Çeşme'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Karaburun'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Bandırma'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Erdek'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Biga'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Mahmudiye'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Bozcaada'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Bayramiç'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Mihalıçık'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Sivrihisar'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Ayvacık'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Emirdağ'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Ezine'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Çan'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Bolvadin'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Lapseki'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Sarıkamış'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Göle'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
İstanbul'un Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Gökçeada'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Saimbeyli'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Kars'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Silivri'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Çorlu'nun Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Saray'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Vize'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Muratlı'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Arpaçay'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Susuz'un Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Lüleburgaz'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Pınarhisar'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Babaeski'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Pehlivanköy'ün Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Kırklareli'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Kofçaz'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Demirköy'ün Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Tekirdağ'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
İslahiye'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Aralık'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Iğdır'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Hayrabolu'nun Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Malkara'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Hassa'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Uzunköprü'nün Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Meriç'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
İpsala'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Kigı'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Keşan'ın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Mardin'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Havsa'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Enez'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Edirne'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Çanakkale'nin Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Gelibolu'nun Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Lalapaşa'nın Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
İznik'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Kilis'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Şarköy'ün Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Pülümür'ün Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Gaziantep'in Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız
Tarsus'un Kurtuluşu ve Kurtuluş Şiiri için tıklayınız

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
Anteplice Dil Dersleri
 


=> Fıkralar

=> Anteplice Sözlük

=> Anteplice Beddualar

=> Anteplice Atasözleri Deyimler

=> Antep Tekerlemeleri

=> Gaziantep Manileri

=> Antepoloji Bölümü

=> Antepliyik Demek için

=> Gaziantep Ninnileri
 
 

=> Anteplice Karikatür

=> Anteplice vido

=> Anteplice Dualar

=> Örnek konuşma

=> Anteplice Yeminler

=> Şiirler

=> Gaziantep ağzından derlemeler

=> Gaziantep'li olmak

=> ALLEBENDEN ANILAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reklam
 
 
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=